Selecteer een pagina

Endocrinologische aandoeningen komen frequent voor in de samenleving en dus in uw huisartsenpraktijk. Nederland kent bijna een miljoen mensen met diabetes en ruim 500.000 mensen met een schildklieraandoening.

De eerste editie van dit congres voor huisartsen op het gebied van endocriene aandoeningen (gehouden in november 2016) werd uitermate goed ontvangen, reden om dit congres jaarlijks te herhalen. In deze tweede editie van “BIG5 Endocrinologie” bieden wij opnieuw uitgebreide informatie over het brede klinische spectrum van de meest belangrijke endocriene aandoeningen in de huisartsenpraktijk, te weten type 2 diabetes, schildklierziekten, botstofwisseling en osteoporose, aandoeningen die de vruchtbaarheid beïnvloeden of de stofwisseling beïnvloeden en bijnieraandoeningen.

In het plenaire programma staan we stil bij de achtergronden van dysfunctie van de schildklier en de behandeling van type 2 diabetes. Ook bespreken we de actuele inzichten in twee zogenaamde ‘hete hangijzers’, te weten bariatrische chirurgie en vitamine B12 problematiek.

In de middag komen de overige onderwerpen aan de orde middels op de praktijk gerichte workshops waarin experts, zowel huisartsen als medisch specialisten, aan de hand van relevante casuïstiek met u de diepte in gaan en de belangrijkste aspecten van diagnostiek en behandeling bespreken. Na deze workshops bent u in staat om zelf, met een bredere klinische blik en pathofysiologisch inzicht, de diagnostiek en een deel van de behandeling/begeleiding van deze patiënten ter hand te nemen.

Wij hopen u op donderdag 9 november 2017 te mogen begroeten op de tweede editie van het BIG5 Endocrinologie Congres in Hotel en Congrescentrum de Reehorst te Ede.

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, dagvoorzitter/organisator
Universitair Medisch Centrum Groningen

Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1 voor 5 uur.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt 145 euro. Dit is inclusief lunch en koffie/thee. Tot twee weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren.