Selecteer een pagina

BIG5 Endocrinologie

Endocrinologische aandoeningen komen frequent voor in de samenleving en dus in uw huisartsenpraktijk. Nederland kent bijna een miljoen mensen met diabetes en ruim 500.000 mensen met een schildklieraandoening.

De eerste en tweede editie van dit congres voor huisartsen op het gebied van endocriene aandoeningen (gehouden in november 2016 en november 2017) werd uitermate goed ontvangen, reden om dit congres jaarlijks te herhalen. In deze derde editie van “BIG5 Endocrinologie” bieden wij opnieuw uitgebreide informatie over het brede klinische spectrum van de meest belangrijke endocriene aandoeningen in de huisartsenpraktijk, te weten type 2 diabetes, schildklierziekten, botstofwisseling en osteoporose, aandoeningen die de vruchtbaarheid beïnvloeden of de stofwisseling beïnvloeden en bijnieraandoeningen.

In het plenaire programma staan we stil bij de achtergronden van dysfunctie van de schildklier en de behandeling van type 1 diabetes. Ook bespreken we de actuele inzichten in onderzoek en behandeling van postmenopauzale osteoporose.

In de middag komen de overige onderwerpen aan de orde middels op de praktijk gerichte workshops waarin experts, zowel huisartsen als medisch specialisten, aan de hand van relevante casuïstiek met u de diepte in gaan en de belangrijkste aspecten van diagnostiek en behandeling bespreken. Na deze workshops bent u in staat om zelf, met een bredere klinische blik en pathofysiologisch inzicht, de diagnostiek en een deel van de behandeling/begeleiding van deze patiënten ter hand te nemen.

Wij hopen u op donderdag 13 september 2018 te mogen begroeten op de derde editie van het BIG5 Endocrinologie Congres in Hotel en Congrescentrum de Reehorst te Ede.

ONDERWERPEN

Hypofyse

Stuurt diverse andere organen aan, zoals schildklier, bijnieren, gonaden, en maakt groeihormoon en prolactine

Schildklier

De schildklier regelt onze energie huishouding en verbranding

Bijnieren

De bijnierhormonen regelen o.a. stofwisseling en bloeddruk

Gonaden

Geslachtsklieren maken mnl/vrl hormonen en zorgen voor vruchtbaarheid

Alvleesklier

De alvleesklier reguleert de suiker stofwisseling

Bijschildklieren

Regelen de calcium stofwisseling

Vetweefsel

Oorsprong van diverse metabole stoffen, zoals adiponectine, leptine

Metabolisme

Het complex van alle chemische reacties in het lichaam

PROGRAMMA EN INHOUD VAN DE WORKSHOPS

Dagoverzicht

09.00 – 09.30 uur
Ontvangst

09.30 – 09.40 uur
Opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

09.40 – 10.20 uur
Plenaire lezing 1. De BIG5 questions bij kinderen met diabetes: Wanneer? Wat? Welke? Wie? en Hoe?
Dr. Henk-Jan Aanstoot, Diabeter Rotterdam

10.20 – 10.50 uur
Pauze

10.50 – 11.30 uur
Plenaire lezing 2. Postmenopauzale osteoporose
Dr. Petra Elders, VUMC Amsterdam

11.30 – 12.10 uur
Plenaire lezing 3. Capita selecta schildklieraandoeningen
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

12.10 uur – 13.10 uur
Lunch

13.10 uur – 14.25 uur
Workshopronde 1

14.25 uur – 14.45 uur
Pauze

14.45 uur – 16.00 uur
Workshopronde 2

16.00 uur
Einde

Workshopronde 1

A. CVRM: cardiovasculair risicomanagement anno 2018
Dr. Remy Bemelmans, Ziekenhuis Gelderse Vallei

C. Metabool: vitamine B12, is het echt zo simpel?
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

D. Gonaden: testosteron deficiëntie en suppletie bij volwassenen
Dr. Cobi Reisman, Ziekenhuis Amstelland

 

Workshopronde 2

E. Diabetes: behandeling van type 2 diabetes – de NHG en meer…
Drs. Erik Wins, huisarts

F. Bijnier: toepassen van corticoid stress adviezen in de praktijk
Spreker nader te bepalen

G. Obesitas: nacontrole en complicaties van bariatrische chirurgie
Dr. André van Beek, UMCG Groningen

LEZINGEN

Klik HIER voor de inhoud
van de lezingen, en de sleutelliteratuur

Workshops

Klik HIER voor de inhoud
van de workshops

Inschrijven

Via de website van het organiserend bureau, Health Investment.
Klik HIER om in te schrijven.

Of stuur een e-mail voor meer informatie:
info@healthinvestment.nl

Locatie: De Reehorst, Ede

Achtergrond / disclaimer

De inhoud van dit programma is volstrekt onafhankelijk tot stand gekomen. BIG5endo wordt gehouden onder auspiciën van de NVE, de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

Evaluatie BIG5endo 2016 en 2017

In 2016 namen rond de 200 huisartsen aan de 1e nascholingscursus deel. De lezingen en workshops scoorden uitstekend, met gemiddelde rapportcijfers van 8,5 en 8,4.
De evaluatie van BIG5Endo 2017 was eveneens lovend. Gemiddeld was het rapportcijfer voor de plenaire voordrachten een 8.1, en voor de workshops zelfs een 8.8.