Selecteer een pagina

BIG5 Endocrinologie

Endocrinologische aandoeningen komen frequent voor in de samenleving en dus in uw huisartsenpraktijk. Nederland kent bijna een miljoen mensen met diabetes en ruim 500.000 mensen met een schildklieraandoening.

De eerste editie van dit congres voor huisartsen op het gebied van endocriene aandoeningen (gehouden in november 2016) werd uitermate goed ontvangen, reden om dit congres jaarlijks te herhalen. In deze tweede editie van “BIG5 Endocrinologie” bieden wij opnieuw uitgebreide informatie over het brede klinische spectrum van de meest belangrijke endocriene aandoeningen in de huisartsenpraktijk, te weten type 2 diabetes, schildklierziekten, botstofwisseling en osteoporose, aandoeningen die de vruchtbaarheid beïnvloeden of de stofwisseling beïnvloeden en bijnieraandoeningen.

In het plenaire programma staan we stil bij de achtergronden van dysfunctie van de schildklier en de behandeling van type 2 diabetes. Ook bespreken we de actuele inzichten in twee zogenaamde ‘hete hangijzers’, te weten bariatrische chirurgie en vitamine B12 problematiek.

In de middag komen de overige onderwerpen aan de orde middels op de praktijk gerichte workshops waarin experts, zowel huisartsen als medisch specialisten, aan de hand van relevante casuïstiek met u de diepte in gaan en de belangrijkste aspecten van diagnostiek en behandeling bespreken. Na deze workshops bent u in staat om zelf, met een bredere klinische blik en pathofysiologisch inzicht, de diagnostiek en een deel van de behandeling/begeleiding van deze patiënten ter hand te nemen.

Wij hopen u op donderdag 9 november 2017 te mogen begroeten op de tweede editie van het BIG5 Endocrinologie Congres in Hotel en Congrescentrum de Reehorst te Ede.

ONDERWERPEN

Hypofyse

Stuurt diverse andere organen aan, zoals schildklier, bijnieren, gonaden, en maakt groeihormoon en prolactine

Schildklier

De schildklier regelt onze energie huishouding en verbranding

Bijnieren

De bijnierhormonen regelen o.a. stofwisseling en bloeddruk

Gonaden

Geslachtsklieren maken mnl/vrl hormonen en zorgen voor vruchtbaarheid

Alvleesklier

De alvleesklier reguleert de suiker stofwisseling

Bijschildklieren

Regelen de calcium stofwisseling

Vetweefsel

Oorsprong van diverse metabole stoffen, zoals adiponectine, leptine

Metabolisme

Het complex van alle chemische reacties in het lichaam

Evaluatie

Inmiddels is het congres voorbij. De evaluatie is lovend. Gemiddeld was het rapportcijfer voor de plenaire voordrachten een 8.1, en voor de workshops zelfs een 8.8. Dat betekent een geweldige score.

Wij zijn inmiddels begonnen aan de organisatie en het programma voor BIG5 Endo 2018. De datum is al bekend: donderdag 13 september, wederom in De Reehorst in Ede. Noteert U deze datum alvast in uw agenda !?

PROGRAMMA EN INHOUD VAN DE WORKSHOPS

Dagoverzicht

 

09.00 uur
Ontvangst

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

09.40 uur
Plenaire lezing 1. Mijn schildklier is van slag:
diagnostiek en behandeling van hyper- en hypothyreoïdie
Dr. Niek Valk, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

10.15 uur
Plenaire lezing 2. Type 2 diabetes: de behandeling is nog nooit zo complex geweest
Drs. Bas Schouwenberg, Radboudumc Nijmegen

10.50 uur
Pauze

11.20 uur
Plenaire lezing 3. Hete hangijzers 1: Bariatrische chirurgie, oplossing
voor iedereen met obesitas?
Dr. André van Beek, UMCG Groningen

11.55 uur
Plenaire lezing 4. Hete hangijzers 2: Vitamine B12 tekort, hype of hoop?
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Workshopronde 1

14.45 uur
Pauze

15.15 uur
Workshopronde 2

16.30 uur
Einde

Workshopronde 1

 

A. Schildklier: Bespreken van bijzondere patiënten met een mogelijke schildklieraandoening. Neem uw casus mee!
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

B. Klinische diabetes: Bijzondere vormen van diabetes herkennen: MODY en meer!
Dr. Jan Westerink, UMC Utrecht

C. Botstofwisseling: Osteoporose behandeling bij 70-plussers
Dr. Petra Elders, VUmc Amsterdam

D. Gonaden: Onderzoek bij galactorroe en menstruatiestoornissen
Prof. dr. Nils Lambalk, VUMC Amsterdam

E. Stofwisseling: Kleine kinderen worden groot; de huisarts en metabole ziekten als PKU/GSD
Dr. Terry Derks, UMCG Groningen

 

Workshopronde 2

F. Bijnier: Het cortison stress schema, wanneer en hoeveel verhogen bij ziekte?
Dr. Michiel Kerstens, UMCG Groningen

G. Klinische diabetes: Hoe kan de huisarts diabetische voetproblemen voorkomen?
Dr. Margreet van Putten, Fontys Hogeschool Podotherapie Eindhoven

H. Schildklier: Behandeling van (subklinische) hypothyreoïdie bij ouderen
Drs. Rosalinde Poortvliet & Drs. Robert du Puy, LUMC Leiden

I. Gonaden: Hypogonadisme bij adolescenten en de oudere man in relatie tot seksuele klachten
Dr. Jack Beck, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden & St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

J. Stofwisseling: Vermoeidheid, spierpijn: wanneer aan een stofwisselingsziekte denken?
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen

LEZINGEN

Klik HIER voor de inhoud
van de lezingen, en de sleutelliteratuur

Workshops

Klik HIER voor de inhoud
van de workshops

Inschrijven

Via de website van het organiserend bureau, Health Investment.
Klik HIER om in te schrijven.

Of stuur een e-mail voor meer informatie:
info@healthinvestment.nl

Locatie: De Reehorst, Ede

Achtergrond / disclaimer

De inhoud van dit programma is volstrekt onafhankelijk tot stand gekomen. BIG5endo wordt gehouden onder auspiciën van de NVE, de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

Evaluatie BIG5endo 2016

In 2016 namen rond de 200 huisartsen aan de 1e nascholingscursus deel. De lezingen en workshops scoorden uitstekend, met gemiddelde rapportcijfers van 8,5 en 8,4.