Selecteer een pagina

Workshops

Workshops

Workshop A. CVRM: cardiovasculair risicomanagement anno 2018
Dr. Remy Bemelmans, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Behandeling van hypercholesterolemie staat centraal in primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten. In deze workshop wordt ingegaan op de nieuwe richtlijnen voor secundaire preventie bij type 2 diabetes, zoals geadviseerd in de nieuwe NHG standaard, en de rol van nieuwe middelen als Ezetimibe en PCSK9-remmers.

 

Workshop B. Obesitas: obesitas in de huisartspraktijk anno 2018
Dr. Francoise Langens, huisarts Amersfoort 

Deze workshop gaat niet door.
 

Workshop C. Metabool: vitamine B12, is het echt zo simpel?
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen 

In deze workshop wordt ingegaan op de pathofysiologische achtergronden van vitamine B12 deficiëntie. Bij vitamine B12 deficiëntie spelen zowel insufficiënte voeding, als interfererende medicatie als maagzuurremmers en metformine, maar ook het onvermogen om voldoende vitamine B12 op te nemen in de darm, een rol. Vitamine B12 deficiëntie kan een bestaande diabetische neuropathie verergeren. Toch wordt screening op vitamine B12 deficiëntie niet aanbevolen in de NHG standaard. Steeds vaker worden huisartsen geconfronteerd met patiënten die vermoeden of zeker weten dat zij een vitamine B12 tekort hebben en behandeling met injecties wensen om dit probleem op te heffen. Is dit nu een aandoening die echt steeds vaker voorkomt en is behandeling met injecties echt nodig? Aan de hand van praktische casuïstiek wordt de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 tekort besproken en wordt stilgestaan bij een aantal valkuilen en misvattingen.

 

Workshop D. Gonaden: testosteron deficiëntie en suppletie bij volwassenen
Dr. Cobi Reisman, Ziekenhuis Amstelland 

Meneer Willemsen, 48 jaar, klaagt over vermoeidheid, hoofdpijn en verminderde libido. Bij bloedonderzoek is zijn testosteron gehalte 2 nmol/l, LH en FSH zijn laag. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de klachten en differentiaaldiagnose van testosteron deficiëntie bij volwassenen, de belangrijkste diagnostiek en de monitoring van de hormoon suppletie, met name op de lange termijn.

 

Workshop E. Diabetes: behandeling van type 2 diabetes – de NHG en meer…
Drs. Erik Wins, huisarts  

Meneer de Jong, 58 jaar, heeft al 8 jaar type 2 diabetes. De laatste maanden zijn de bloedglucose waarden flink gestegen, ondanks maximale doseringen metformine en gliclazide. Zijn BMI is 34, en HbA1c 9.1%. De POH adviseert te beginnen met insuline behandeling, maar hij wil een van die nieuwe medicijnen, waar je niet van aankomt in gewicht, maar juist door afvalt.

De afgelopen jaren zijn nogal wat nieuwe middelen voor de behandeling van type 2 diabetes op de markt gekomen. Van een aantal van deze middelen zijn nu ook robuuste lange termijn gegevens bekend. Fraaie studies in huisartsenpraktijken in Engeland hebben bovendien veel inzicht gegeven in de verschillen in de reactie op glucose-verlagende middelen tussen mannen en vrouwen, en tussen patiënten zonder en met overgewicht. In deze workshop wordt ingegaan op het arsenaal van beschikbare middelen voor de behandeling van type 2 diabetes en hoe aan de hand van pathofysiologie en patiënt karakteristieken de keuze voor het beste middel bij de individuele patiënt kan worden gemaakt. Tevens wordt stilgestaan bij het geclaimde cardiovasculaire benefit van sommige middelen, en bij mogelijke bijwerkingen.

 

Workshop F. Bijnier: toepassen van corticoid stress adviezen in de praktijk
Spreker nader te bepalen  

Corticosteroïden worden voor allerlei aandoeningen voorgeschreven, met enige regelmaat voor langere periode, bv bij COPD of polymyalgia rheumatica, en levenslang bij mensen met primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Bij stress, koorts en ziekte dienen gebruikers van corticoïden hun dosering direct aan te passen, teneinde metabole ontregeling en hypotensie/shock te voorkomen. In deze workshop wordt ingegaan op welke wijze bij chronische corticoïd gebruik het ontstaan van metabole ontregeling (de zgn. Addisonse crisis) kan worden voorkomen.

 

Workshop G. Obesitas: nacontrole en complicaties van bariatrische chirurgie
Dr. André van Beek, UMCG Groningen

Te zien aan de aantallen maagverkleiningen die tegenwoordig worden verricht, lijkt bariatrische chirurgie beschouwd worden als de beste behandeling van overgewicht, al dan niet in combinatie met type 2 diabetes. Alhoewel in sommige publicaties fantastische resultaten worden gerapporteerd, is er een aanzienlijke groep patiënten bij wie de ingreep beperkt effect heeft, of die na de ingreep complicaties ontwikkelen, zoals klachten van dumping, hypoglykemie en deficiënties van vitaminen en sporenelementen. In deze workshop wordt met name ingegaan op de rol die de huisarts kan spelen bij het bewaken en voorkomen van lange termijn complicaties van de ingreep.

 

Workshop H. Gonaden: transgender problematiek en de rol van de huisarts
Spreker nader te bepalen

Deze workshop gaat niet door.