Selecteer een pagina

Lezingen

Plenaire lezing 1. De BIG5 questions bij kinderen met diabetes: Wanneer? Wat? Welke? Wie? en Hoe?
Dr. Henk-Jan Aanstoot, Diabeter Rotterdam 

In deze voordracht wordt ingegaan op een aantal klinische aspecten van type 1 diabetes bij kinderen, die mede van belang zijn voor de huisarts. Besproken worden onder andere:

  • Nieuwe inzichten in het ontstaan van type 1 diabetes
  • Ontwikkelingen in de behandeling, waaronder de glucose-sensor en de (komende) artificiële pancreas
  • Diabetes op school

 

Plenaire lezing 2. Postmenopauzale osteoporose
Dr. Petra Elders, VUMC Amsterdam 

Postmenopauzale osteoporose komt steeds vaker voor. Met name het op de lange termijn optreden van een heupfractuur heeft ernstige gevolgen, met grote morbiditeit en zelfs verhoogde mortaliteit. In deze workshop wordt aandacht besteed aan:

  1. Is er een indicatie voor populatie-brede screening op osteoporose bij 50-plussers?
  2. Kunnen lifestyle aanpassingen de kans op klinisch relevante fracturen voorkomen?
  3. Wat is de beste behandeling van osteoporose bij deze patiëntengroep?
  4. Welke aanvullende maatregelen kunnen de kans op een fractuur verder verminderen en zijn deze kosteneffectief?

 

Plenaire lezing 3. Capita selecta schildklieraandoeningen
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, UMCG Groningen 

In deze lezing wordt ingegaan op de klachten en verschijnselen van hyperthyreoïdie en hypothyreoïdie, de behandeling conform de (inter)nationale richtlijnen, Met name wordt besproken wat de huisarts zelf kan doen om de diagnose te stellen, en welke aanvullende diagnostiek, al dan niet in ziekenhuis of anderhalve lijn centrum, gewenst is om de beste behandeling uit te stippelen. Ook wordt stilgestaan bij de restklachten die nogal wat patiënten met hypothyreoïdie kunnen hebben, en hoe de kwaliteit van leven van deze patiënten verbeterd kan worden. Tenslotte wordt ingegaan op voorbereiding op en begeleiding tijdens de zwangerschap van vrouwen met een schildklier aandoening.